سفارش تبلیغ
صبا
تنهاترین عاشق

خواهش میکنم بعداز خواندن این شعر احساس و حرف دل خود را بزنید

 ع.ش.ق

می شود روزی مجازاتم کنی...اما چگونه؟

می شود که ناراحتم کنی...دلت برایم نمی سوزد؟

وای...وای برمن و وای بر عشق من آخه بگو چرا؟

چرا...چرا مرا اینگونه اذیت میکنی بگو چرا؟

می خواهم بدانم که چرا اینگونه دلم را بردی...بگو

می خواهم بدانم که چرا من را عاشق خودت کردی و ...آه

من خیلی تنهایم خیلی بدبختم آه خدایا چرا  

 مگر چه گناهی کردم که باید چنین تنها شوم  

 اجازه می دهی دو کلمه حرف حساب بهت بزنم  

 دوستت دارم...آری دوستت دارم

باورنمی کنی روزی سه بار بسوز تابه این باور برسی  

اگر دوباره باور نکردی بگو تا بمیرم ولی...  

ولی عاشق فقط یک بار میمیره 

اما تو که باورم نداشتی هرروزمیمیری و زنده می شوی

من از تو جواب می خواهم...جواب بده  

جوابت درمقابل دوستت دارم من چیست؟  

 یک جواب برای ادامه ی زندگی من  

و دیگری برای مرگ این عاشق خسته می ماند  

 هرکدام...هرکدام را که دوست داری بزن راحت باش

چراساکتی؟...من از تو جواب خواستم نه سکوت 

 آیا میدانی سکوت به معنای چیست؟رضایت  

 ولی میدانم که با این حرفهای من فقط ناراحت می شوی میدانم   

 ولی دوست دارم ناراحتت کنم تا معنای درد را بدانی

*******************************

عشق رابا هوس معنا نکن         عشق رابایک نفس جویا نکن


نوشته شده در پنج شنبه 89/12/19ساعت 1:1 صبح توسط علی نظرات ( ) | |

 دوستت دارم بخدا بدون تو تنهایم

باهام بمون تا آخر عمر تنهام نذار تورو خدا تنهام نذار


نوشته شده در چهارشنبه 89/12/18ساعت 7:16 عصر توسط علی نظرات ( ) | |

عا شقی جرم قشنگیست
  
به انکارش مکش
 **********************************
زندگی با همه ی وسعت خویش........ محفل ساکت غم خوردن نیست.......... حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست........... اضطراب هوس دیدن و نادیدن نیست........... زندگی خوردن و خوابیدن نیست.......... زندگی جنبش جاری شدن است............ از تماشاگه آغاز حیات.......... تا به جائی که خدا میداند

نوشته شده در دوشنبه 89/12/16ساعت 10:48 صبح توسط علی نظرات ( ) | |

یک نفر از کوچه ی ما عشق را دزدیده است

این خبر در کوچه های شهر ما پیچیده است

**********

عاشقی میگفت روزی روزگاران قدیم

عشق را از غنچه های کوچه باغی چیده است

**********

دوره گردی در میان ما محبت میفروخت

گویی او هم بساط خویش را بر چیده است

**********

یک چراغ قرمز از دیروز قرمز مانده است

چشمکش را چشم هیزی خیره سر دزدیده است

**********

میروم از شهر این انسانهای کوردل

یک نفر بر ریش ما دلریشهاخندیده است

I LOVE YOU

A.M

نوشته شده در دوشنبه 89/12/16ساعت 10:42 صبح توسط علی نظرات ( ) | |

عکس عاشقانهaxduoni.blogfa

یا رب دیگر طاقتم طی شد                         

 یا بسوزانم یا نجاتم ده

عاشق عاشق کشته ام یا رب                     

 یا بکش دیگر یا حیاتم ده

من کجا؟ او کجا؟ نه او خبر زمن دارد               

 نه من نشان از او دارم

او جدا من جدا به سینه سوز غم دارم            

 ز دبده اشک خون بارم

روز و شب نصیب من آه آتشین بود 

 صبح و شام عاشقان وای اگر چنین بود

من آتشی زسوز دل به سینه دارم              

 چه همدمی ببین نشسته در کنارم

مکن فغان ای دل                                             

 در ای جهان ای دل  

 دوای درد آن گه پیدا شود                           

که عاشق از هجران رسوا شود

حکایتی اگر از این زمانه گفتم         

 به یاد آن گذشته این ترانه گفتم


نوشته شده در شنبه 89/12/7ساعت 11:5 صبح توسط علی نظرات ( ) | |

زندگی دفتری از خاطره هاست

 

یک نفر دردل شب  یکنفر دردل خاک یک نفر همدم خوشبختی هاست

یک نفر همسفر سختی هاست  چشم تا باز کنیم عمرمان میگذرد

              ما همه همسفریم ....

 


نوشته شده در شنبه 89/12/7ساعت 10:59 صبح توسط علی نظرات ( ) | |

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم
 
 


نوشته شده در سه شنبه 89/12/3ساعت 8:59 صبح توسط علی نظرات ( ) | |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ